Prawo Jazdy Irlandia

spotkania informacyjne :: partnerzy ::

:: Pada dzisiaj czy nie? - sprawdź pogodę::

  Wybierz Dział
>
       Promocja

statystyka

Liczniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo Jazdy po Polsku
Od samego początku Naszej działalności za główny cel postawiliśmy Sobie dać rodakom szybką, dobrą i tanią usługę, czyli pozwolić im zdać na Prawo Jazdy ‘po polsku’ bez długiego okresu oczekiwania na test i po bardzo przystępnej cenie. Na początku rzeczywiście tak było – nikt nie czekał dłużej niż 4 do 6 tygodni na swój test teoretyczny. Ta początkowo dobra sytuacja dla chętnych na Prawo Jazdy miała dwa wyjaśnienia: a.  niewielu rodaków wiedziało wtedy o możliwości zdania testów teoretycznych ‘po polsku’, tzn. z tłumaczem  b. w 2007 roku nie istniało jeszcze poprawne polskie tłumaczenie Przepisów Ruchu Drogowego w Irlandii.

Gdy tylko zauważyliśmy, że jest duże zainteresowanie uzyskaniem Prawa Jazdy w Irlandii, zwróciliśmy się z prośbą do Prometric Ireland, tj. firmy odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg DrogowychTestów Teoretycznych w Irlandii, o zatrudnienie większej liczby polskich tłumaczy i pozwolenie Polakom na zdawanie testów teoretycznych w innych, oprócz Dublina, Centrach Egzaminacyjnych.
Odmówiono Nam wielokrotnie, pomimo, że okres oczekiwania na test wydłużył się z 4 tygodni do... 9 miesięcy.
Rekordziści czekali aż ponad 12 miesięcy na swój kilkunastominutowy test!!!
Nie pomagały ani prośby, ani groźby, ani też deklaracja podpisana przez prawie 3000 Polaków, w której wyrażają Oni chęć do zapłacenia za test nawet 3 razy więcej od wymaganej kwoty € 35.60, byle tylko zatrudniono więcej tłumaczy i otwarto nowe Centra dla Nas.
Sami, jako firma, zobowiązaliśmy się pokryć wszystkie koszta związane z wynajęciem i wyposażeniem takiego Centrum Egzaminacyjnego w Limerick.

Nic nie skutkowało i dopiero wynajęcie przez Nas w sierpniu 2008 roku prawnika oraz przygotowanie sprawy do Komisji Europejskiej w Strasburgu o ‘Dyskryminowanie Polaków’ diametralnie zmieniło obraz bitwy.
Już w niecały miesiąc później zatrudniono więcej polskich tłumaczy w Dublinie, a zaraz potem otwarto dla Polaków nowe Centra Egzaminacyjne w Cork, Galway i Sligo – dlaczego akurat w Sligo, a nie w Limerick, tego nie wie nikt!
9-go lutego mieliśmy następny Wielki Moment w Naszej działalności – tego dnia wprowadzono dla społeczności polskiej w Irlandii tzw. Voice-Over, tj. program pozwalający Polakom na zdawanie testów teoretycznych bez tłumacza.
Program ten obsługuje wprawdzie tylko kat. B, czyli samochody osobowe, ale to wystarczyło by skrócić czas oczekiwania na test  z 9 miesięcy do...nawet  2 tygodni!

Dlaczego cała sprawa trwała tak długo i dlaczego trzeba było się uciec w tym tak z natury gościnnym kraju aż do pomocy ‘dalekiej’ Brukseli...?!
Otóż firma Prometric, która, jak już wspomnieliśmy, jest odpowiedzialna za prawidłowy przebieg testów teoretycznych w Irlandii, jest firmą amerykańką i działa na bazie co 5 lat odnawianego kontraktu z Irlandzkim Wydziałem Komunikacji (RSA), wartego 75 mln $ (sic!).
Do obsługi programu komputerowego, który nadzoruje zapisy oraz prawidłowy przebieg testów_teoretycznych w Irlandii Amerykanie wynajęli biura w Munchester, UK i zatrudnili tamtejszych mieszkańców.
Ci z kolei okazali się bardzo niekompetentni gdy przyszło im mieć do czynienia z Polakami chcącymi zdać swój test teoretyczny po polsku.
Przez ponad dwa lata pracownicy Prometric byli aroganccy, pozbawieni dobrej woli oraz popełniali błąd za błędem, za który przychodziło płacić Nam i Naszym klientom.
Długo by jeszcze o tym mówić...!

Ważnym jest, że w  końcu nastąpiły długo oczekiwane pozytywne zmiany i dziś nikt,nawet chętni na kategorie A, C, D i E, (tj. kategorie wymagające obecności tłumacza), nie czeka dłużej niż 2 do 6 tygodni na swój test teoretyczny.
Zdający na kategorię B, czyli samochody osobowe, mają do wyboru aż 41 Centrów Egzaminacyjnych, natomiast chętni na kategorie A, C, D i E mają do swojego wyboru Dublin, Cork, Galway oraz Sligo.
Spodziewamy się, że wkrótce także i Limerick otrzyma swojego pierwszego tłumacza dla tych kategorii.
Również współpraca Celtic Rainbow z Prometric Ireland uległa znacznej poprawie na lepsze i pozostaje Nam tylko mieć nadzieję, że tak już zostanie.

W artykule tym chcieliśmy Państwu wyjaśnić dlaczego duża grupa Naszych kursantów zapisanych od grudnia 2007 do września 2008 musiała czekać długie miesiące na swój test teoretyczny.
Pokazaliśmy kto był i jest odpowiedzialny za cały ten bałagan i co my sami zrobiliśmy, by poprawić tę trudną dla oczekujących na test sytuację.

Jest bardzo ważnym dla Nas,  byście Państwo zrozumieli, że wysyłając we wrześniu 2007 roku pierwszy list i e-mail do Prometric Ireland z prośbą o pilne zatrudnienie większej liczby polskich tłumaczy oraz udostępnienie Polakom innych Centrów Egzaminacyjnych poza Dublinem, nie mogliśmy przewidzieć negatywnej odpowiedzi Prometric.
Odwrotnie – byliśmy nastawieni na szybką i pozytywną reakcję – zwłaszcza, że już wtedy rodacy ofiarowali się płacić dużo więcej za test, a i my jako firma byliśmy gotowi wyłożyć spore pieniądze na otwarcie punktu egzaminacyjnego
z polskimi tłumaczami w Limerick. 
Dodatkowo Polacy, którzy stanowili wtedy 10% irlandzkiej populacji, pracowali ciężko na sukces Celtyckiego Tygrysa i w pełni zasługiwali na pomoc w tej materii. 

 

ŻYCZYMY PAŃSTWU ZAWSZE SZEROKIEJ DROGI

strona główna :: mapa serwisu : kontakt :: polityka prywatności

2009 CELTIC RAINBOW  All rights reserved, wszelkie prawa zastrzeżone  design by: Mrówka w kropki bordo